zekerheidsplan

Uw CV-toestel zoals u het wilt

Doet uw cv- of warmwatertoestel het niet meer en is hij niet meer te repareren? Overweegt u een verouderd apparaat te vervangen door een moderne, zuinige installatie? Hoe gaat u de energiewensen vervullen in uw nieuwgebouwde huis? Wij bieden i.s.m. met GasNed een aantal unieke en voordelige mogelijkheden om uw nieuwe cv-, combiketel of warmwatertoestel te leasen of te huren.

Zekerheidsplan

Voordelen van financiëring op een rij:

  • gratis advies;
  • eigenaar na 6 of 12 jaar zonder overnamekosten;
  • geen grote uitgave ineens;
  • mogelijkheid tot fiscale aftrek van rente;
  • spreiding van kosten t.o.v. koop ineens;
  • risicospreiding t.o.v. koop ineens;
  • inclusief installatiekosten;
  • service op maat en periodiek onderhoud (serviceabonnement);
  • tussentijdse beëindiging is altijd mogelijk;
  • bij tussentijdse beëindiging is er geen boeteclausule.

SERVICE EN ONDERHOUD

Het zekerheidsplan wordt gecombineerd met een serviceabonnement. U kunt zelf kiezen welk serviceniveau bij u past. Na afloop van de financiëringsperiode loopt het serviceabonnement door. Dit abonnement is verplicht tijdens de looptijd van de financiëring en daarna per jaar opzegbaar.

AFTREKBAARHEID RENTE

Een CV- of warmwaterinstallatie is een onroerend goed. Dat betekent dat de rente die u betaalt aftrekbaar is van de belasting (mits de woning uw ‘hoofdverblijfplaats’ is). Een deel van het maandbedrag, waarin de rente is opgenomen, ontvangt u dus terug van de fiscus. Hierdoor pakken de kosten van financiëring vaak gunstiger uit dan u verwacht.

GEEN HOGE AANSCHAFKOSTEN, WÉL EIGENAAR

Bij financiëring betaalt u geen hoog aankoop-bedrag ineens, maar spreidt u de kosten over 6 of 12 jaar. Na de contractperiode bent u eigenaar. U heeft bovendien de vrijheid om de financiëring op elk willekeurig moment af te lossen. Daarvan ondervindt u geen financieel nadeel. Bij het aflossen van de financiëring betaalt u namelijk alleen het openstaande aflossingsbedrag, zonder het rentedeel.

U zit dus op geen enkele wijze vast aan het zekerheidsplan. Een voorbeeld: wilt u een 6-jarig leasecontract na 2 jaar opzeggen, dan betaalt u 48x uw maandbedrag, minus de rentekosten die vervat zijn in dat maandbedrag.

Bekijk hier de folder.